บริการส่งตรวจเลือดเตรียมเอกสารพร้อมบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ

One stop service for export pet to all country

ขั้นตอนนำสัตว์ไปต่างประเทศ

Basic guidelines Take pet to abroad

Handle all of documents

ให้คำปรึกษาและเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนก่อนนำสัตว์ไปต่างประเทศ
Read more

Blood Test (Rabies Serology Test Service)

บริการส่งตรวจเลือด (Rabies Titer Test) โดยแลปมาตรฐานก่อนนำสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ
Read more

Pet Cage Service

จัดจำหน่ายกรงสัตว์ตามมาตรฐานสายการบิน
Read more

Pet Relocation

บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ หรือส่งให้ลูกค้าทั่วโลก
Read more

       Because of now, to move of dogs or cats into these countries the pets usually have it first
microchipped, then vaccinated against rabies and Blood Test ( for Rabies Antibody Titer ) A test for Rabies Antibody Titer has to carried out by standard laboratory or certify EU-approved laboratory. 

       But in Thailand, there is not laboratory for Rabies Antibody Titer Test. So people who now
staying in Thailand will have problems for their trip to bring their pets from Thailand to abroad.

We would like inform you for service of rabies antibody titer test by sending pet’s blood sample for testing at the standard certify EU-approved laboratory. We usually contact at Biobest Laboratories Ltd, Located in England, This lab is also certify EU-approved laboratory. The certification issued from here can use for moving pets to all countries.

1

Pet's Customer

We shared best articles for pet lowers

Contact Us

Please feel free to contact me if you have any questions.