postman-1987529_1280

บริการถึงบ้าน

เรามีบริการถึงบ้าน ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ
  • บริการนำสัตว์เลี้ยงไปคลินิก เพื่อทำการฉีดวัคซีน ฝังไมโครชีป และ พบสัตวแพทย์
  • ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่จำเป็นของสัตว์เลี้ยง ก่อนนำสัตว์ไปต่างประเทศ และ วางแผนล่วงหน้าให้เจ้าของสัตว์ในกรณีต้องการนำสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศในอนาคต
  • จัดทำเอกสารของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นสำหรับส่งสัตว์ออก และ เข้า ประเทศไทย
  • บริการรถ รับ – ส่ง พร้อมสัตว์เลี้ยง จากบ้าน ไปสนามบิน หรือ จากสนามบิน มาที่บ้าน