S__39460916
pool

โรงแรมของน้องหมาและน้องแมว

เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ เพดานสูงโปร่ง โล่ง สะอาด พร้อมกล้อง CCTV และพี่เลี้ยงประจำคอยดูแล เช็คสุขภาพประจำ พี่เลี้ยงจะพาน้องหมาออกมาขับถ่ายและทำกิจกรรมวันละ 4 ครั้ง ในสนามขนาดใหญ่ สุนัขทุกตัวจะได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

โรงแรมน้องหมา แมว อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที เท่านั้น เจ้าของสัตว์สามารถรับน้องหมาได้อย่างสะดวกสบาย